جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد ملك زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قانون اساسي‌[1] , نهاد هاي‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , قانون‌ اساسي‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وظايف‌ اداري‌ , ساختار حکومت‌ , پرسش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پاسخ‌ , سال 1380

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انتصاب‌ , مامور اجرا , سال 1371

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین هاشمی؛ تهیه کننده: مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مصالح مرسله , معناي مصلحت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدصادق شریعتی‌؛ [تهیه کننده: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حقوق‌ , فقه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مفاهيم حقوقي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن آشوری لنگرودی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

احكام حكومتي , حكمت , فقه اهل سنت , فقه شيعه , مصلحت , مصلحت ديني , امام خمینی (ره)

منابع دیجیتالی :

مطالعه