مرور اصطلاحنامه كاشمر

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

سرو كاشمر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دبيرسياقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشمر , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , فرهنگ‌ نگاري‌ , معني‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , سرو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين حسين نژادممرآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشمر , مردم‌ شناسي‌ , کشاورزي‌ , انگور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي خسروي، احمد غزنوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشمر , فصل‌ ها , بيماري‌هاي‌ عفوني‌ , دام‌ داري‌ , شير خام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ياسمن بابايي، محمدرضا علوي مقدم، فرشته قاسم زاده، محمدحسين ارباب زوار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشمر , آلودگي‌ آب‌ , رودخانه چلپو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا بمانيان، هادي رضايي راد، امير مهرداديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشمر , فقر , مهاجرت‌ , آمايش‌ سرزمين‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اكبر عنابستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشمر , زلزله‌ , گسل‌ ها , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين سرايي، محمد اسكندري ثاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريوش , كاشمر , ترويج‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.