مرور اصطلاحنامه مترجمان قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مترجمان آسيايي قرآن

(فراداده‌ها)

مترجمان آمريكايي قرآن

(فراداده‌ها)

مترجمان اروپايي قرآن

(فراداده‌ها)

مترجمان افريقايي قرآن

(فراداده‌ها)

مترجمان غير مسلمان قرآن

(فراداده‌ها)

مترجمان قديمي قرآن

(فراداده‌ها)

مترجمان مسلمان قرآن

(فراداده‌ها)

مترجمان معاصر قرآن

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 48
 خليل الله  صبرى

[خادمان قرآن]

[منبع الکترونیکی] : خليل الله صبرى

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

توشى هيکو ايزوتسو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان ژاپني قرآن , مترجمان قرآن , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , برگزيده‌ آثار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اوکاوا شوميو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان ژاپني قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ابراهيم ساوادا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان ژاپني قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان انگليسي قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

محمد مارمادوك پيكتال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان اروپايي قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آرتور آربري (Artor Arbri)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان اروپايي قرآن , مترجمان قرآن , برگزيده‌ آثار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آلفرد گيوم (Alfred Guillaume)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان اروپايي قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

كلود سيورى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان اروپايي قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روبرت روتنسى (Rabertus Retenensis)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , مترجمان اروپايي قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 48