مرور اصطلاحنامه مشكلات ترجمه قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

ناشدنی های ترجمه قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز قرآن , ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد حدیدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , ترجمه هاي فرانسوي قرآن , شبهات ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی کوشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن , نخستين ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دانشگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن , ويراستاري‌ , ويرايش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد هادی معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , شبهات ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید عبدالمجید طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه هاي اروپايي قرآن , روش ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید آریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , فوايد ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن , ترجمه عرفي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه