مرور اصطلاحنامه معلوم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

معلوم اجمالي

(فراداده‌ها)

معلوم بسيط

(فراداده‌ها)

معلوم تفصيلي

(فراداده‌ها)

معلوم حصولي

(فراداده‌ها)

معلوم حضوري

(فراداده‌ها)

معلوم خدا

(فراداده‌ها)

معلوم مركب

(فراداده‌ها)

معلومات جزئيه

(فراداده‌ها)

معلومات غير متناهي

(فراداده‌ها)

معلومات غير منقسمه

(فراداده‌ها)

معلومات قاهره

(فراداده‌ها)

معلومات كليه

(فراداده‌ها)

معلومات معتدله

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید