مرور اصطلاحنامه مقولات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مقولات اربعه

(فراداده‌ها)

مقولات ثلاثه

(فراداده‌ها)

مقولات خمسه

(فراداده‌ها)

مقولات عشر

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

منطق عند الفارابي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن محمد فارابي؛ محقق: رفیق عجم

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

الفاظ , كليات خمس , مقولات , منطق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعریف الجوهر و العرض

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالجبار الرفاعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقولات , جوهر (فلسفه‌) , عرض‌ (فلسفه‌) , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اوجبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جبر و اختيار , مقولات , حدوث‌ و قدم‌ , منطق‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تصور و تصدیق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقی فعالی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك , تصديق , تصور , شناخت , عقل , مقولات , نفس

منابع دیجیتالی :

مطالعه

درآمدي بر فلسفه منطق ارسطو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا ذكياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوهر اول , كليات خمس , مقولات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد مشكات

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدا , فعليت , فلسفه ارسطو , فلسفه اسلامي , مقولات , وجود

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: اسداله فلاحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قضيه حقيقيه , قضيه خارجيه , مقولات , فلسفه‌ , منطق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: سيداحمد حسيني, رضا اكبريان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه ارسطو , مقولات , جوهر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.