مرور اصطلاحنامه اختراع

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اختراع اجسام

(فراداده‌ها)

تكوين

خلق ( خاص )

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود توتونچيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , بازيابي‌ اطلاعات‌ , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , پژوهش‌ و توسعه‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر رحماني كهنمويي، علي نويدكشكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , ديود ليزر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شيما سادات هاشمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , امريكا , ايران , ثبت‌ اختراع‌ , اتحاديه اروپا , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پايان اميني، مرتضي راستي برزكي، كيوان اصغري‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , فرآيند جستجو , حقوق‌ معنوي‌ , انتقال‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كيارش جهانپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , فناوري‌ اطلاعات‌ , داده‌ پردازي‌ , فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نوآوري، راهبرد توسعه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا آيت الهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , جامعه‌ باز , رشد اقتصادي‌ , توسعه‌ فناوري‌ , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي جعفري، حميدرضا ضرغامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , آفرينندگي‌ , نوآوري‌ , تئوري حل ابداعي مساله

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدمحمدمهدي قبولي درافشان، سعيد محسني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , برنامه‌ريزي‌ صنعتي‌ , پژوهش‌هاي‌ صنعتي‌ , طرح‌ هاي‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي فرقاني؛ نويسنده همكار: مهدي زاهدي، سيدرضا سلامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , ثبت‌ اختراع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن ابریشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختراع , ايران‌شناسي‌ , خط

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11