مرور اصطلاحنامه مكروهات خوردن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بريدن گوشت با چاقو

(فراداده‌ها)

بريدن نان با چاقو

(فراداده‌ها)

بلند شدن از سر سفره قبل ديگران

(فراداده‌ها)

بوييدن نان

(فراداده‌ها)

پاك كردن دست بعد غذا

(فراداده‌ها)

پرخوري

(فراداده‌ها)

پوست كندن ميوه

(فراداده‌ها)

ترك خلال بعد از غذا

(فراداده‌ها)

خشك كردن دست قبل از طعام

(فراداده‌ها)

خوردن با دست چپ

(فراداده‌ها)

خوردن با دو انگشت

(فراداده‌ها)

خوردن با صدا

(فراداده‌ها)

خوردن با يك انگشت

(فراداده‌ها)

خوردن بر سيري

(فراداده‌ها)

خوردن تمام گوشت استخوان

(فراداده‌ها)

خوردن تنهايي

(فراداده‌ها)

خوردن حال ايستاده

(فراداده‌ها)

خوردن حال تكيه

(فراداده‌ها)

خوردن حال چهار زانو

(فراداده‌ها)

خوردن در حال اضطجاع

(فراداده‌ها)

خوردن طعام با پدر

(فراداده‌ها)

خوردن طعام با تكيه بر دست

(فراداده‌ها)

خوردن طعام با جد

(فراداده‌ها)

خوردن طعام با جده

(فراداده‌ها)

خوردن طعام با مادر

(فراداده‌ها)

خوردن طعام بدون دعوت

(فراداده‌ها)

خوردن طعام داغ

(فراداده‌ها)

خوردن طعام سرد

(فراداده‌ها)

خوردن طعام لاي دندان

(فراداده‌ها)

خوردن غذا در حضور اهل مصيبت

(فراداده‌ها)

خوردن هنگام راه رفتن

(فراداده‌ها)

خوردن هنگام سواري

(فراداده‌ها)

رفع آروغ به طرف آسمان

(فراداده‌ها)

سفره خالي از سبزي

(فراداده‌ها)

شام نخوردن

(فراداده‌ها)

شمارش نان در خانه

(فراداده‌ها)

عجله در خوردن

(فراداده‌ها)

فوت كردن غذا

(فراداده‌ها)

گذاشتن نان زير ظرف طعام

(فراداده‌ها)

گفتگو هنگام خوردن

(فراداده‌ها)

نگاه به غير هنگام خوردن

(فراداده‌ها)

نيم خوركردن ميوه

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید