مرور اصطلاحنامه وجود

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ثابت

(فراداده‌ها)

جاعل

(فراداده‌ها)

حادث

(فراداده‌ها)

حصول انفعالي

(فراداده‌ها)

حصول فعلي

(فراداده‌ها)

شرط

(فراداده‌ها)

صفات

(فراداده‌ها)

ظلمت

(فراداده‌ها)

عالم ( عام )

(فراداده‌ها)

علت

(فراداده‌ها)

قديم

(فراداده‌ها)

كثير

(فراداده‌ها)

متأخر

(فراداده‌ها)

متغير

(فراداده‌ها)

متقدم

(فراداده‌ها)

مجعول

(فراداده‌ها)

معلول

(فراداده‌ها)

ممكن الوجود

(فراداده‌ها)

موجود دايم

(فراداده‌ها)

موجود ذو وضع

(فراداده‌ها)

موجود غني

(فراداده‌ها)

موجود غير دايم

(فراداده‌ها)

موجود غير ذي وضع

(فراداده‌ها)

موجود غير محسوس

(فراداده‌ها)

موجود غير مختار

(فراداده‌ها)

موجود فقير

(فراداده‌ها)

موجود متحصل

(فراداده‌ها)

موجود مختار

(فراداده‌ها)

موجودات حي

(فراداده‌ها)

موجودات غير حي

(فراداده‌ها)

موجودات معاديه

(فراداده‌ها)

موصوف

(فراداده‌ها)

نور

(فراداده‌ها)

واجب الوجود

(فراداده‌ها)

واحد

(فراداده‌ها)

وجود ابتدائي

(فراداده‌ها)

وجود ابتدائي ( غير معاد )

(فراداده‌ها)

وجود ابدي

(فراداده‌ها)

وجود اجمالي

(فراداده‌ها)

وجود اخروي

(فراداده‌ها)

وجود اخس

(فراداده‌ها)

وجود اشرف

(فراداده‌ها)

وجود اضعف

(فراداده‌ها)

وجود اعاده اي

(فراداده‌ها)

وجود اقوي

(فراداده‌ها)

وجود انتهايي

(فراداده‌ها)

وجود بالتبع

(فراداده‌ها)

وجود بالفعل

(فراداده‌ها)

وجود بالقوه

(فراداده‌ها)

وجود بسيط

(فراداده‌ها)

وجود بشرط لا

(فراداده‌ها)

وجود تام

(فراداده‌ها)

وجود تدبيري

(فراداده‌ها)

وجود تفصيلي

(فراداده‌ها)

وجود تكويني

(فراداده‌ها)

وجود جزئي

(فراداده‌ها)

وجود جمعي

(فراداده‌ها)

وجود حسي

(فراداده‌ها)

وجود حقيقي

(فراداده‌ها)

وجود داني

(فراداده‌ها)

وجود دنيوي

(فراداده‌ها)

وجود رابط

(فراداده‌ها)

وجود زماني

(فراداده‌ها)

وجود شديد

(فراداده‌ها)

وجود شرطي

(فراداده‌ها)

وجود شي ء

(فراداده‌ها)

وجود صرف

(فراداده‌ها)

وجود ضعيف

(فراداده‌ها)

وجود عالي

(فراداده‌ها)

وجود غير زماني

(فراداده‌ها)

وجود غير صرف

(فراداده‌ها)

وجود غير علمي

(فراداده‌ها)

وجود غير محدود

(فراداده‌ها)

وجود فاعل غير منفعل

(فراداده‌ها)

وجود فرقي

(فراداده‌ها)

وجود فوق التمام

(فراداده‌ها)

وجود في غيره

(فراداده‌ها)

وجود في نفسه

(فراداده‌ها)

وجود كلي

(فراداده‌ها)

وجود لا بشرط

(فراداده‌ها)

وجود لازم

(فراداده‌ها)

وجود مادي

(فراداده‌ها)

وجود مجازي

(فراداده‌ها)

وجود مجرد

(فراداده‌ها)

وجود محدود

(فراداده‌ها)

وجود مركب

(فراداده‌ها)

وجود مستقل

(فراداده‌ها)

وجود مشروطي

(فراداده‌ها)

وجود ملزوم

(فراداده‌ها)

وجود منفعل غير فاعل

(فراداده‌ها)

وجود منفعل فاعل

(فراداده‌ها)

وجود ناقص

(فراداده‌ها)

وجود نفس الامري

(فراداده‌ها)

وجودات آفاقيه

(فراداده‌ها)

وجودات انفسيه

(فراداده‌ها)

وجودات طولي

(فراداده‌ها)

وجودات عرضي ( غير طولي )

(فراداده‌ها)

وجودات متباين

(فراداده‌ها)

وجودات متفرقه

(فراداده‌ها)

وجودات متميزه

(فراداده‌ها)

شيئيت

وجوب

خير

وجود مطلق ( مفهوم )

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 50
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وجود , وجود منبسط , عماء , بخارعام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: على ملائكه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك خيالي , فعل تخيل , مفهوم خيال , واقعيت خارجي مستقل , وجود

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نسبيت، زندگي، هستي، نيستي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حيات , عدم , نسبت , وجود

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر ايرواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حجة الله علي خلقه , عقل ( دليل ) , غيبت امام مهدي ( ع ) , وجود , ولي غايب , تاريخ‌ تشيع‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

واقعیت عینى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدتقي مصباح يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقيقت مادي , وجود , بداهت وجود

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی دهباشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعيان ثابته , تقابل , فيض اقدس , وجود , ادبيات‌ علمي‌ و فلسفي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , وحدت‌ و کثرت‌ , عدم , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد توفیق

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وجود , ماهيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فی علمه تعالی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبد الجبار الرفاعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وجود , علت‌ و معلول‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

علم الحقیقة و حقیقة الوجود

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لؤیی فتوحی، شذی الدرکزلی، جمال نصار

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم , وجود

منابع دیجیتالی :

مطالعه

«وراي وجود و وجود»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي زماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مطلق , مفهوم نسبي , واحد , وجود , الوهيت‌ , فلسفه‌ اسلامي‌ , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 50