مرور اصطلاحنامه يزد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 90
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم پوررضا، مهتا محق، عباس رحیمی، علی اکبری ساری، محمود نکویی مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , درمان‌ , رفتار , زردشتيان‌ , الگوهاي رفتاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه کشمیری، روح الله عسگری، حمیدرضا دهقان، محمدامین بهرامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , بيماران‌ , بيمه‌ها , حسابداري‌ , تامين‌ اجتماعي‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , بیمارستان های آموزشی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گلرسته خلاصه زاده، نصرالله بشردوست، نسترن احمدی، قاسم دستجردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استعمال ترياك , يزد , کلينيک‌ هاي‌ ويژه‌ , کودکان‌ , اعتياد , کودک آزاري , معتادان , آزار كودكان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پوپك سليمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

يزد , صنايع‌ دستي‌ , صنعت‌ , بافندگي‌ , هنر[1] , هنر ايراني‌ , هنرمندان‌ , هنر سنتي , شعر بافي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کرم الله دانش فرد، شبنم محجوب روش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , بهره وري‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , رضايت شغلي , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمیده شکاری، علی اکبر احمدیان، محمدعلی افشاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ , مديريت دانش , نوآوري‌ , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی میرنژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , تصميم‌گيري‌ , بانک‌هاي‌ دولتي‌ , اندازه‌گيري‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , مقياس‌ رتبه‌ بندي‌ , مديريت کيفيت , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حیدر میرفخرالدینی، علی محمد دامکی، حسن حاتمی نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , ارزشيابي‌[2] , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , طراحي‌ , شش سيگما , شركت برق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبیب الله میرغفوری، میثم شفیعی رودپشتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , پژوهش‌ در مديريت‌ , تصميم‌گيري‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , سراميك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حیدر میرفخرالدینی، داریوش فرید، محمدحسین طحاری مهرجردی، محمد زارعی محمودآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

يزد , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , بهره وري‌ , تصميم‌گيري‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , ارتقاء كيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 90