مرور اصطلاحنامه احكام نجاسات

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

أجزاي جدا شده زنده

(فراداده‌ها)

اجتناب از نجاست

(فراداده‌ها)

اشياي غير محتاج به تذکيه در دست کفار

(فراداده‌ها)

اشياي محتاج به تذكيه در دست كفار

(فراداده‌ها)

انتفاع از نجاسات

(فراداده‌ها)

بخار نجاسات

(فراداده‌ها)

بردن نجاست به مسجد

(فراداده‌ها)

بريدن حصير نجس مسجد

(فراداده‌ها)

بلعيدن خون مستهلك در دهان

(فراداده‌ها)

تجبير با استخوان نجس

(فراداده‌ها)

تزاحم تطهير بدن و لباس

(فراداده‌ها)

تزاحم رفع حدث و خبث

(فراداده‌ها)

تفرق اجزاي متنجس

(فراداده‌ها)

تماس رطوبت كافر با ظرف

(فراداده‌ها)

تنجس

(فراداده‌ها)

تنجيس

(فراداده‌ها)

خوردن متنجس

(فراداده‌ها)

دود عين نجس

(فراداده‌ها)

ذوب فلز در ظرف نجس

(فراداده‌ها)

ذوب فلز متنجس

(فراداده‌ها)

رطوبت خوك خشكي

(فراداده‌ها)

رطوبت سگ خشكي

(فراداده‌ها)

رطوبت كافر

(فراداده‌ها)

ريختن فلز مذاب در ظرف نجس

(فراداده‌ها)

ريختن فلزمذاب در آب نجس

(فراداده‌ها)

سرايت آب به خون كمتر از درهم در نماز

(فراداده‌ها)

سرايت آب به خون منجمد زير پوست

(فراداده‌ها)

سرايت رطوبت به خون

(فراداده‌ها)

سواري بر حيوان نجاست خوار

(فراداده‌ها)

شك در نجاست

(فراداده‌ها)

عرق جنب

(فراداده‌ها)

عضو مقطوع انسان

(فراداده‌ها)

عضو مقطوع معلق به حيوان

(فراداده‌ها)

كشت دندان ميت در زنده

(فراداده‌ها)

ملاقي مردار بدون خون جهنده

(فراداده‌ها)

ملاقي موش

(فراداده‌ها)

منع طفل از خوردن متنجس

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

شرح العروة الوثقی المجلد 3 - 1

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي حائري؛ محقق: محمدحسين امراللهي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقه شيعه , احكام طهارت , احكام نجاسات , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح الله خميني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقه شيعه , احكام طهارت , احكام نجاسات , احكام حيض , رساله هاي عمليه , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كتاب الطهارة المجلد 2 - 1

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلي اراكي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقه شيعه , احكام طهارت , احكام نجاسات , رساله هاي عمليه , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فاضل موحدي لنكراني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقه شيعه , احكام طهارت , احكام نجاسات , رساله هاي عمليه , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي بن ابي ذر نراقي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فقه شيعه , احكام طهارت , احكام نجاسات , فقه‌ , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فاضل لنکرانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب تخلي , احكام , احكام تقليد , استبرا , فقه شيعه , احكام وضو , احكام تيمم , احكام طهارت , احكام نجاسات , مطهرات , احكام نماز , احكام شكيات نماز , احكام غسل حيض , احكام غسل جنابت , احكام غسل ميت , رساله هاي عمليه , آب مضاف , آب مطلق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مختصر خليل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن یوسف مواق؛ محقق: خلیل بن اسحاق جندی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شراب , شراب انگور , احكام نجاسات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نتائج الأفكار، الأول

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رضا گلپایگانی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

احكام ( وظايف ) , كافران , احكام نجاسات

منابع دیجیتالی :

مطالعه

كتاب الطهارة (جزء 3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح الله خمینی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب طهارت , احكام ( وظايف ) , احكام نجاسات

منابع دیجیتالی :

مطالعه