مرور اصطلاحنامه استقلال

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استقلال محدود

(فراداده‌ها)

استقلال مستقل

(فراداده‌ها)

استقلال مطلق

(فراداده‌ها)

استقلال مفهومي

(فراداده‌ها)

استقلال نسبي

(فراداده‌ها)

استقلال وجوبي

(فراداده‌ها)

استقلال وجودي

(فراداده‌ها)

وجود مستقل

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14

[بلوغ اجتماعی]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب تعليم و تعلم , استقلال , کودکان‌ , والدين‌ , خود شکوفايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام الحكم في الإسلام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسینعلی منتظری

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استقلال , كرامت , حق حاكميت , ولايت‌ فقيه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

صنعت روستايي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محبوبه رخشاني فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استقلال , اقوام‌ و عشاير , روستا نشيني‌ , صنعت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقلال , روسيه , اروپا , مسيحيت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقلال , دانشگاهها , حوزه‌ هاي‌ علميه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم مسعودنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقلال , تفاوت , عزت نفس , متغير , کارآفريني , رهبري‌ , انرژي‌ , شخصيت‌ , پيش‌بيني , موفقيت , مسئوليت , انگيزه , مدل رگرسيون , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسعلي وفايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازبكستان , استقلال , بخارا , سمرقند , مكتب فلسفي , فلسفه‌ , ‌ آسياي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم خدایی؛ نویسندگان همکار: علی معدنی پور، وحید نقدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقلال , اطاعت , نوجوانان‌ , والدين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: جواد فرزانفر؛ نویسنده همکار: يحيي قائدي, ميرعبدالحسين نقيب زاده, عليرضا محمودنيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقلال , ادبيات‌ کودکان‌ , داستان‌ , متون‌ ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل مک ایوان؛ مترجم: سید علی اصغر سلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استقلال , پژوهش‌هاي‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14