مرور اصطلاحنامه اسفراين

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مشاهیر رجال اسفراین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامرضا فسنقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسفراين , شاعران‌ , نويسندگان‌ , مشاهير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سخنران: مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

اسفراين , عدالت‌ اجتماعي‌ , رشد اقتصادي‌ , جمهوري‌ اسلامي‌ , سخنراني‌ , بصيرت سياسي , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي بدري، سعيدرضا اكبريان رونيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسفراين , توسعه يافتگي , جغرافياي‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , مدل موريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بيژن رحماني، محمد ميرزايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسفراين , کشاورزي‌ , رشد اقتصادي‌ , سياست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين حاتمي نژاد، رحمت الله فرهودي، مرتضي محمدپور جابري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسفراين , عدالت‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ شهري‌ , خدمات‌ شهري‌ , نابرابري اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد شايان، جعفر جوان، علي اصغر كديور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسفراين , مشهد , محيط زيست‌ , سد سازي , سد كارده , سد بيدواز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدعلي بدري، سعيدرضا اكبريان رونيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسفراين , توسعه يافتگي , توسعه نيافتگي , باران‌ , سدها , مدل SCS-CN , سد اميركبير , مدل موريس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.