مرور اصطلاحنامه تصوير (فعل)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تصوير با دست

(فراداده‌ها)

تصوير با دستگاه

(فراداده‌ها)

تصوير بعض اجزا

(فراداده‌ها)

تصوير توسط دو نفر

(فراداده‌ها)

تصوير توسط صبي

(فراداده‌ها)

تصوير حرام

(فراداده‌ها)

تصوير ذي روح

(فراداده‌ها)

تصوير روي انگشتر

(فراداده‌ها)

تصوير روي بالشت

(فراداده‌ها)

تصوير روي پارچه

(فراداده‌ها)

تصوير روي پرده

(فراداده‌ها)

تصوير روي ديوار

(فراداده‌ها)

تصوير روي لباس

(فراداده‌ها)

تصوير روي ورق

(فراداده‌ها)

تصوير غير ذي روح

(فراداده‌ها)

تصوير غير مجسمه

(فراداده‌ها)

تصوير مجسمه

(فراداده‌ها)

عكس عورت غير

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید