مرور اصطلاحنامه مكروهات تخلّي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آشاميدن هنگام تخلّي

(فراداده‌ها)

ادرار در آب

(فراداده‌ها)

ادرار در حمام

(فراداده‌ها)

ادرار در زمين سفت

(فراداده‌ها)

ادرار در لانه حيوان

(فراداده‌ها)

ادرار در هوا

(فراداده‌ها)

ادرار رو به باد

(فراداده‌ها)

ادرار كنار قبور

(فراداده‌ها)

استنجا با دست انگشتر دار

(فراداده‌ها)

استنجا با دست راست

(فراداده‌ها)

ايستاده ادرار كردن

(فراداده‌ها)

تخلّي بين قبور

(فراداده‌ها)

تخلّي در مواضع لعن

(فراداده‌ها)

تخلّي رو به خورشيد

(فراداده‌ها)

تخلّي رو به ماه

(فراداده‌ها)

تخلّي روي قبر

(فراداده‌ها)

تخلّي زير درخت ميوه

(فراداده‌ها)

جلوس زياد در توالت

(فراداده‌ها)

خوردن هنگام تخلّي

(فراداده‌ها)

كلام هنگام تخلّي

(فراداده‌ها)

مس آلت تناسلي با دست راست

(فراداده‌ها)

مسواك هنگام تخلي

(فراداده‌ها)

همراه داشتن انگشتر در تخلّي

(فراداده‌ها)

همراه داشتن درهم سفيد در تخلي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید