مرور اصطلاحنامه مسئوليت كيفري

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري اطفال

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري بيمار

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري جاهل

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري حيوانات

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري خاطي

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري خفته

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري در ايام باستان

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري در جرم تام

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري در حقوق جزاي اسلامي

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري در قرون وسطي

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري در مكتب تحققي حقوق جزا

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري زن

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري فعل ديگري

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري گروهي

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري مجبور

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري مجنون

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري مردگان

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري مست

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري مضطر

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري معتاد

(فراداده‌ها)

مسئوليت كيفري مكره

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري آمر

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري در حقوق جزاي عرفي

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري در شروع جرم

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري در مکتب التقاطي حقوق جزا

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري در مکتب نئوکلاسيک حقوق جزا

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري در مکتب کلاسيک حقوق جزا

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري سالخورده

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري سبب جرم

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري شريک جرم

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري فردي

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري فعل خود

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري مأمور

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري مباشر جرم

(فراداده‌ها)

مسئوليت کيفري معاون جرم

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

انور سجادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت كيفري , بلوغ‌ , کودکان‌ , حقوق‌ جزا , مسئوليت جزايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قنبرعلی یوسفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت كيفري , بيماران‌ رواني‌ , جنون‌ , حقوق‌ جزا , مجنون‌ , مسئوليت جزايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فاروق النبهان

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت كيفري , حقوق‌ جزا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن شاکری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت كيفري , مجازات در قانون مجازات اسلامي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا باقرزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شخصيت هاي حقوقي , مسئوليت كيفري , مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي , دولت‌ , مسئوليت جزايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مسؤوليت كيفري سقط جنين

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عسكر حسيني مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت كيفري , حقوق‌ اسلامي‌ , حقوق‌ زنان‌ , حقوق‌ مدني‌ , سقط جنين‌ , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 (بررسي سياست جنايي کشورهاي غربي)

مشارکت مردم در فرآيند کيفري

[منبع الکترونیکی] : (بررسي سياست جنايي کشورهاي غربي)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولي رستمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آيين دادرسي كيفري , حقوق جزا , مسئوليت كيفري , مشارکت‌ اجتماعي‌ , حقوق‌ اروپاي‌ غربي‌ , سياست جنايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حميد جرياني؛ نویسنده همکار: محمد فرجي ها, صالح عبدي نژاد, سودابه عزيزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت كيفري , مراجع‌ کيفري‌ , نيروي‌ انتظامي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي نجفي توانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اطفال , مسئوليت كيفري , بلوغ‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمدجعفر حبيب زاده؛ نویسنه همکار: حسين فخربناب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مسئوليت كيفري , جرم‌ شناسي‌ , جرم‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12