مرور اصطلاحنامه اصول ترجمه قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15

اصول و مباني ترجمه قرآن‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي نجار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , ترجمه و مترجمان قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Quran and Hadith [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Muhammad Sarwar

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , احاديث‌ , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

(تعريف- امکان - ادله)

ترجمه قرآن

[منبع الکترونیکی] : (تعريف- امکان - ادله)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پ بهارزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه‌هاي‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , سخن‌کاوي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , واژه گزيني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غازی عنایة

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , روش‌ هاي‌ ترجمه‌ , ترجمه‌هاي‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یعقوب جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتراك لفظي , اشتراك معنوي , اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قرآن و ترجمه برابر اصل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن تقیه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , ترجمه عرفي قرآن , ترجمه‌هاي‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی کوشا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 15