مرور اصطلاحنامه اضطراب

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

درمان اضطراب

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 40
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدرین ولز؛ مترجم: مهدی اکبری و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اضطراب , افسردگي‌ , درمان افسردگي , شناخت درماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس رجبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , بدحجابي‌ , حجاب‌ , تبرج , سلامت روان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عصبانیهای عصر ما

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کارن هورنای؛ مترجم: ابراهیم خواجه نوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اضطراب , غضب , فرهنگ‌ , محبت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تنش شغلی (Work Stress)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام آینه بند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , شرايط کار , بيماري‌هاي‌ شغلي‌ , فشار رواني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اضطراب در امتحان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسین پور مطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , کودکان‌ , عزت‌ نفس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

قدرت تصميم گيري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , اعتماد به نفس , انسان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

امتحان و اضطراب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اضطراب , امتحان , ارزشيابي‌ آموزشي‌ , امتحانات‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اضطراب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , درمان اضطراب , روان‌ شناسي‌ باليني‌ , هيجان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اضطراب امتحان، كنكور

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , درمان اضطراب , امتحانات‌[2] , گزينش‌ دانشجو , اضطراب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

از مولانا بياموزيم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي محمد سجادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اضطراب , ادبيات‌ فارسي‌ , شاعران‌ , مثنوي‌ , مثنوي معنوي(كتاب) , پشيماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 40