مرور اصطلاحنامه اعجاز نظم قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضوان سعيد فقيه

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعجاز تركيبي قرآن , اعجاز لفظي قرآن , اعجاز نظم قرآن , ادبيات‌ عرب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خالد الغفوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلوب قرآن , اسلوب معاني قرآن , اعجاز نظم قرآن , روش هاي تفسيري , تفسير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پژوهشي در نظم قرآن‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالهادي فقهي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعجاز نظم قرآن , طبقات آيات , نظم قرآن , شناخت قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس يزداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعجاز عددي قرآن , اعجاز نظم قرآن , اعجاز قرآن‌ , علوم‌ قرآني‌ , قصص‌ قرآن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظم مشترکات القران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالهادی الأبیاری

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعجاز تناسب سُوَر , اعجاز نظم قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 تحریر النشر

اتحاف البرره بماسكت نشر العشره المسمی

[منبع الکترونیکی] : تحریر النشر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفی الأزمیری

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اعجاز بياني قرآن , اعجاز نظم قرآن , مجاز لغوي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نظم آهنگ در قرآن (2)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد هادی معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز صوتي قرآن , اعجاز نظم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نظم آهنگ در قرآن (1)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد هادی معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز صوتي قرآن , اعجاز نظم قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادعلي عاشوري تلوكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعجاز نظم قرآن , ترتيب آيات , ترتيب سُوَر , تفسير قرآن , تفسير و مفسران , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.