مرور اصطلاحنامه اشکانيان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
تاملی در بنیان تاریخ ایران

دوازده قرن سکوت! (بخش دوم: اشکانیان)

[منبع الکترونیکی] : تاملی در بنیان تاریخ ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر پورپیرار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اشکانيان‌ , ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ ايران‌ , آريايي ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شاهنامه و پارتیان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروانه پورشریعتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشکانيان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , شاهنامه , حكومت پهلوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناخت دوره اشکان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران خواجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اشکانيان‌ , تاريخ‌ ايران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شروین وکیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اشکانيان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , تاريخ شاهنشاهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملکزاده بیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشکانيان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دین اشکانیان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اردشیر خدادادیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشکانيان‌ , ايران‌شناسي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , دين‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تكيه بر سنت‌ هاي كهن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره فیضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشکانيان‌ , آثار هنري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

برگی از تاریخ ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , اشکانيان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , تاريخ‌ باستان‌ , سلوکيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسيح در ايران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انجيل , دين مسيح , اشکانيان‌ , سلوکيان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناخت دوره اشكانيان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: مهران خواجه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اشکانيان‌ , ايران‌ باستان‌ + , تاريخ‌ باستان‌ , تاريخ‌ معماري‌ , معماري‌ , معماري ايراني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22