مرور اصطلاحنامه چين‌ باستان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

تسه‌اين‌

(فراداده‌ها)

چنو ها

(فراداده‌ها)

رصاف‌ ها

(فراداده‌ها)

شانگ‌ ها

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 14

Qing Dynasty [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Joanna F. Handlin Smith

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , چين‌ باستان‌ , چين , سلسله چينگ

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Han Dynasty [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Harvey J. Feldman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چين‌ باستان‌ , جغرافياي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ سياسي‌ , امپراتوري هان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Qing Dynasty [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Joanna F. Handlin Smith

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سياسي‌ , چين‌ باستان‌ , نژاد ها , سلسله چينگ

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Han Dynasty [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Harvey J. Feldman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سياسي‌ , چين‌ باستان‌ , چين , امپراتوري هان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Qin Dynasty [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Cho-yun Hsu

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سياسي‌ , چين‌ باستان‌ , چين , سلسله شين

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Shang Dynasty [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David N. Keightley

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ سياسي‌ , چين‌ باستان‌ , چين , سلسله شانگ

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جهانگير كوياجي؛ مترجم: احمد طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چين‌ باستان‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , افسانه‌ , داستان‌ هاي‌ حماسي‌ + , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهرداد بهار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چين‌ باستان‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , اسطوره‌ها , افسانه‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سرجهانگير كوباجي؛ مترجم: جليل دوستخواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چين‌ باستان‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ شرق‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , اسطوره‌ها , افسانه‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فيروز كواسجي داور؛ مترجم: فريدون بدره اي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

چين‌ باستان‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , اسطوره‌ها , افسانه‌ , پهلوان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 14