مرور اصطلاحنامه روز جمهوري‌ اسلامي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آراي عمومي , روز جمهوري‌ اسلامي‌ , حقوق‌ ملي‌ , دموکراسي‌[1] , قانون‌ اساسي‌ , نظام‌ جمهوري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

دوازده فروردین

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد محدثی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , روز جمهوري‌ اسلامي‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ معاصر ايران‌ , روز جمهوري‌ اسلامي‌ , قانون‌ اساسي‌ , همه‌ پرسي‌ قانون‌ اساسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

روز «جمهوری اسلامی»

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايام‌الله‌ , روز جمهوري‌ اسلامي‌ , انقلاب اسلامي ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه