مرور اصطلاحنامه تغيير نگرش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 18

اقناع مخاطب در نهج البلاغه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ولی الله حسومی، زهرا کرم پور، حسین خاکپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقناع ( منافع خطابه ) , كلام علي ( ع ) , مخاطب , تغيير نگرش‌ , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز رومیانی، معصومه بخشی زاده، مصطفی سالاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت , ايرانيان‌ , تغيير نگرش‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , نهج البلاغه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغيير باور , تغيير نگرش‌ , مديريت تغيير , موفقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روح نوزادان سرزمین های دور

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هارولد کلمپ؛ مترجم: هوشنگ اهرپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تغيير باور , تغيير نگرش‌ , تغيير در شخصيت‌ , آموزه هاي ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي رضائيان، مهدي بابايی اهري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغيير نگرش‌ , جامعه‌ پويا , تفکر , مديريت تغيير , رفتار سازماني , نظریه محدودیت ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

[روش های تغییر]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ملیحه عباس زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب دوستي , آداب معاشرت , تغيير نگرش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سوار شدن بر بال های تغییر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد علیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغيير نگرش‌ , بهره وري‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مدیران و دگرگونی ها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ساعتچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغيير نگرش‌ , بهره وري‌ , مديران‌ عملياتي‌ , مديريت تغيير , توسعه‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نگاهی به تجارب کمپانی تایر سازی اسی پی

مدیریت تغییر

[منبع الکترونیکی] : نگاهی به تجارب کمپانی تایر سازی اسی پی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجمان: احمد جواهریان، صدیقه سلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغيير نگرش‌ , بهره وري‌ , مديران‌ عملياتي‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود ساعتچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغيير باور , تغيير نگرش‌ , بهره وري‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 18