مرور اصطلاحنامه مهاجرت‌ بين‌ المللي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
 ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮآﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي

ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن

[منبع الکترونیکی] : ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮآﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اﻟﻬﻪ ﻛﻮﻻﺋﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ازبكستان , قاچاق‌ , مهاجرت‌ بين‌ المللي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كميل طيبي، مصطفي عمادزاده، هاجر رستمي حصوري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرار مغزها , مهاجرت‌ بين‌ المللي‌ , پژوهش‌هاي‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , نيروي‌ انساني‌ , متخصصان‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[2] , سرمايه هاي انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: محمد سعيد ذكايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوانان‌ , مهاجرت‌ بين‌ المللي‌ , نخبگان‌ , جهاني شدن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.