مرور اصطلاحنامه ريشه‌ شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 89

ریشه یابی نام و پرچم کشورها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول خیراندیش، سیاوش شایان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , معني‌ شناسي‌ تاريخي‌ , کشورها , پرچم‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

گفتاری درباره مبداء، ماهیت و سیر تحول شعر

شعر، زبان کودکی انسان

[منبع الکترونیکی] : گفتاری درباره مبداء، ماهیت و سیر تحول شعر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود کیانوش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , شعر , شعرشناسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فقه اللغة و سر‌ العربیة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالملک بن محمد ثعالبي؛ محقق: خالد فهمي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , زبان‌ عربي‌ , فقه‌ اللغه‌ , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسماعیل هادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , زبان‌ ترکي‌ , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , زبان ترکي آذربايجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Advanced Modern Algebra

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Joseph J. Rotman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , جبر , هومولوژي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معرفی دو اثر ارزشمند در افسانه پژوهی

ریخت شناسی و ریشه شناسی

[منبع الکترونیکی] : معرفی دو اثر ارزشمند در افسانه پژوهی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم ستوده بختیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , قصه‌ + , فرهنگ‌ ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن جلائیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتقاق‌ (زبان‌شناسي‌) + , ريشه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ سغدي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نگار داوری اردکانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ فارسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , برنامه‌ريزي‌ , سره گرائي واژگاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اجماع اهل سنت , امامت علي بن ابي طالب ( ع ) , اهل سنت , نصوص صريح امامت علي ( ع ) , ريشه‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريشه‌ شناسي‌ , تاريخ‌ اسلام‌ , معتزله‌ , فرقه گرايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 89