مرور اصطلاحنامه مورد (معني‌ شناسي‌)

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عز الدین أبو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم الجزری الشهیر بابن الأثیر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استعمال لفظ در معاني حقيقي و مجازي , مورد (معني‌ شناسي‌) , نحو , ادبيات‌ عرب‌ , بلاغت‌ , بيان‌ , جناس‌ , صنايع‌ ادبي‌ , فصاحت‌ , نويسندگي‌ , تقدم‌ و تاخر , علم معاني

منابع دیجیتالی :

مطالعه