مرور اصطلاحنامه خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آگاهي‌رساني‌ جاري‌[1]

(فراداده‌ها)

آموزش‌ کاربران‌[2]

(فراداده‌ها)

امانت‌دهي‌

(فراداده‌ها)

برنامه‌هاي‌ ديداري‌-شنيداري‌

(فراداده‌ها)

تبليغات‌ کتابخانه‌

(فراداده‌ها)

ترجمه‌

(فراداده‌ها)

ترويج‌ مطالعه‌

(فراداده‌ها)

جستجوي‌ گذشته‌ نگر

(فراداده‌ها)

حفظ و نگهداري‌ مواد

(فراداده‌ها)

خدمات‌ غير متمرکز

(فراداده‌ها)

خدمات‌ متمرکز

(فراداده‌ها)

خدمات‌ مرجع‌

(فراداده‌ها)

خدمات‌ کتاب‌ شناختي‌

(فراداده‌ها)

مشاوره‌ کتابخانه‌ اي‌

(فراداده‌ها)

انتشارات‌ کتابخانه‌

خدمات‌ رايانه‌ اي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 39
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم رفعتی، ساناز زرگر، رضا دهقان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , بهداشت‌ , مراقبت , اطلاع رساني , ارتقاء كيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید بنی اقبال

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , کتابخانه‌ ها , کتابخانه‌ ها و مراکز اطلاع‌ رساني‌ , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی تقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , مديريت‌ کتابخانه‌ ها و مراکز اطلاع‌ رساني‌ , بهره وري‌ , فناوري‌ , کتابخانه‌ ها و مراکز اطلاع‌ رساني‌ , توسعه‌ فرهنگي‌ , توسعه‌ کتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌ , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي حسين قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتراک‌ منابع‌ , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , کتابخانه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شعله صادقي گرمارودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پاكستان , استفاده از تكنولوژي , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , مراکز اطلاع‌ رساني‌ , انتقال‌ فناوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اختيارات مديران اطلاع رساني

رهبري و فرصتهاي جديد

[منبع الکترونیکی] : اختيارات مديران اطلاع رساني

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرنه فارکاس کن؛ ح. میری گرجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , موسسات‌ تجاري‌ , مديران , اطلاع رساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ارتباط بين كتابخانه و آرشيو

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عفيفه رحمان؛ مترجم: سيد حسين ميري گرجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آرشيوها , بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , خدمات‌ آرشيو , خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , مديريت‌ آرشيو , کتابخانه‌ ها , اطلاعات‌ , خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فقدان بهره وری در مدیریت خدمات اطلاع رسانی

موانع و مشکلات اطلاع رسانی و بکارگیری فناوری های نوین در توسعۀ کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

[منبع الکترونیکی] : فقدان بهره وری در مدیریت خدمات اطلاع رسانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید مهدی تقوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , کاربري‌ اطلاعات‌ , کتابخانه‌ ها , قدرت‌ اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود شاهسون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , فناوري‌ ارتباطات‌ , حفاظت‌ انرژي‌ , مصرف‌ انرژي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فارعه الزهادی؛ مترجم: محمد جواهرکلام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانک‌هاي‌ اطلاعاتي‌ , خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , مراکز اطلاع‌ رساني‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 39