مرور اصطلاحنامه روز نامه‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 57

روزنامه سفر گیلان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین شاه قاجار؛ مصحح: منوچهر ستوده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان گيلان , روز نامه‌ ها , خاطرات‌ , سفرنامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید محمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , مديريت‌ , تشکل‌هاي‌ صنفي‌ , جامعه‌ مدني‌ , مطبوعات‌ , مديريت کيفيت , راهبرد‌ها , توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی معضلات چاپ مطبوعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو طالب زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , مديريت‌ , چاپ‌ , رقابت‌ , مطبوعات‌ , توزيع‌ مطبوعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالمهدی رجایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , روز نامه‌ ها , مديريت‌ , بهداشت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهین دستمالچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , نمايه‌ نامه‌ هاي‌ عمومي‌ , مقاله‌ ها , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نمایه سازی نشریات ادواری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیتر فرایدی؛ مترجم: زهره آقامیری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , نشريات‌ ادواري‌ , نمايه‌ سازي‌[2]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: هاله وکیلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , مطالعه‌ , كودكان تيزهوش‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

آسيب شناسي مطبوعات

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی رضا شیخ عطار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , مطبوعات‌ , مطبوعات‌ دولتي‌ , آسيب‌شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , آزادي‌ مطبوعات‌ , قانون‌ اساسي‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میرزا حسن حسینی، عبدالحمید صفایی قادیکلایی، سمیه علوی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , مديريت‌ صنعتي‌ , صنايع‌ کاغذ , فروش‌ , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 57