مرور اصطلاحنامه کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

کتابخانه‌ هاي‌ دبستاني‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ دبيرستاني‌

(فراداده‌ها)

کتابخانه‌ هاي‌ هنرستاني‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکرم عینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , کتابداران‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سمیرا مروجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , کتابداران‌ , کتابداران‌ آموزشگاهي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: مریم فضیلت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ ها , کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , وسايل‌ کمک‌ آموزشي‌ , مدارس‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیگران کلا راهنس داتر، مترجم: نوشین موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , کتابداران‌ آموزشگاهي‌ , کتابداران‌ متخصص‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو آقایاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , مطالعه‌ , آموزش و پرورش , فرهنگ سازي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

کتابخانه را کجا برپا کنیم؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: افسانه اشرفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ عمومي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ کودکان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره میرحسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , کتابخانه‌ ها , کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , کتابخانه‌ هاي‌ دبستاني‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نرگس نشاط، عباس حري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , برنامه‌هاي‌ درسي‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موسي مجيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , داده‌ هاي‌ آماري‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريبا آژده، فرشته سپهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

همدان , تجهيزات‌ کتابخانه‌ها , خدمات‌ اطلاع‌ رساني‌ , کتابخانه‌ هاي‌ آموزشگاهي‌ , نيروي‌ انساني‌ , بودجه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 13