مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ سغدي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 15
سغدی-فارسی-انگلیسی

فرهنگ سغدی

[منبع الکترونیکی] : سغدی-فارسی-انگلیسی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بدرالزمان قریب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ سغدي‌ , واژه‌ نامه‌ ها , ادبيات‌ سغدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسن جلائیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتقاق‌ (زبان‌شناسي‌) + , ريشه‌ شناسي‌ , ادبيات‌ سغدي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ ميانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره زرشناس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , زبان‌ سنسکريت‌ + , ادبيات‌ , ادبيات‌ سغدي‌ , مفهوم ديو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طهمورث ساجدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , زبان‌ سغدي‌ , ادبيات‌ سغدي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

رستم در روایات سغدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهمن سوشیانت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ سغدي‌ , داستان‌ هاي‌ حماسي‌ + , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تازه هاي ايران شناسي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره هدايتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌ باستان‌ + , ايران‌شناسي‌ , تاريخ‌ باستان‌ , زبان‌ شناسي‌ تاريخي‌ + , کتابشناسي‌ ها , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ سغدي‌ , اسطوره‌ها , آيين‌ ميترا , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

داستان دو مار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیدا جلیل وند صدفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ سغدي‌ , داستان‌ , آيين مانوي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهزه زرشناس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قصه حضرت ايوب ( ع ) , ادبيات‌ سغدي‌ , داستان‌ هاي‌ تاريخي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اسناد كوه مغ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ باستان‌ , اسناد تاريخي‌ , دست‌ نوشته‌ ها , ادبيات‌ سغدي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره زرشناس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زبان‌ سغدي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ سغدي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ مانوي‌ , عناصر داستان‌ , قصه‌ +

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 15