مرور اصطلاحنامه ادبيات‌ غنايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ساقي‌ نامه‌ ها

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 73

وجوه امتیاز حافظ در غزل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خديجه دشتی قره بلاغ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ غنايي‌ , شاعران‌ , غزل‌ , نقد ادبي‌ , نقد اسطوره‌ اي‌ , تصحيح متون , اسطوره سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چکیده داستان گلشاه و ورقه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عیوقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ غنايي‌ , داستان‌ هاي‌ عاشقانه‌ , شعر , شعر غنايي‌ , ادب‌ فارسي‌ , ادبيات جاهلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر ثبوت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه‌ اللغه‌ , ادبيات‌ غنايي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , غزل سرايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیداحمد پارسا، محمد آزاد مظهر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ غنايي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , رباعي‌ , ساقي‌ نامه‌ ها , شعر , شعر غنايي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید ابوالفضل جعفری نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه‌ها , ادبيات‌ غنايي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

در نظربازی حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی محمدی آسیابادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ غنايي‌ , شعر , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجلی عشق در حماسه های ملی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي اکبر امامي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ غنايي‌ , اسطوره‌ها , داستان‌ هاي‌ عاشقانه‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻫﺎﻧﻴﻪ ﻏﻔﻮرﻳﺎن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ غنايي‌ , اسطوره‌ها , نماد , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مظاهر نیکخواه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ حماسي‌ + , ادبيات‌ غنايي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , حکايت‌ + , طلوع , غروب , تصاوير , ايماژ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد سميعي گيلاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ غنايي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , شعر غنايي‌ , طبيعت‌ گرايي‌ , قرن چهارم , قرن پنجم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 73