مرور اصطلاحنامه روزنامه‌ نگاري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آموزش‌ روزنامه‌نگاري‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 34

راهنمای روزنامه نگاری مستقل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دبورا پاتر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روزنامه‌ نگاري‌ , علوم اجتماعی , کتاب های درسی و دانشجویی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدي زاده، شعبانعلي بهرام پور؛ ويراستاران: فرهاد امام جمعه، مرتضي كاظمي يزدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

روزنامه‌ نگاري‌ , امنيت‌ شغلي‌ , نظريه‌ هاي‌ روابط انساني‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , روزنامه‌ نگاران‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خان محمد عامر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ هند , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , روزنامه‌ نگاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کتابشناسي‌ ها , مقاله‌ ها , تحليل‌ ادبي‌ , روزنامه‌ نگاري‌ , نقد فيلم‌ , رسانه‌ هاي‌ ديجيتال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر سیدآبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , روزنامه‌ نگاري‌ , نقد ادبي‌ , مطبوعات‌ کودکان‌ , مطبوعات‌ نوجوانان‌ , شناخت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطبوعات کودک و نوجوان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدعلی کاشفی خوانساری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , روزنامه‌ نگاري‌ , زيبايي‌ شناسي‌ , ارتباطات‌ , مطبوعات‌ نوجوانان‌ , انتشارات‌ , عکاسي‌ خبري‌ , نشريه ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

صدای آزاد ...

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رومن رولان؛ مترجم: پانته مهاجر کنگر لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سوئيس , روزنامه‌ نگاري‌ , مطبوعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خدمات مطبوعاتی استاد صفا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین پروین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , روزنامه‌ نگاري‌ , نويسندگان‌ , مطبوعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روزنامه نگاري (4)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم رشتيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , روزنامه‌ نگاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روزنامه نگاري (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم رشتيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روز نامه‌ ها , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , روزنامه‌ نگاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 34