مرور اصطلاحنامه عروض‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اوزان‌ عروضي‌

(فراداده‌ها)

بحور عروضي‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حامد شکوفگی، محرم اسلامی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تکيه‌ (آواشناسي‌) , زبان‌ فارسي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , نحو , عروض‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عروض و قافيه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيروس شميسا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , صنايع‌ ادبي‌ , عروض‌ , قافيه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خلاصة العروض

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسيني شيرازي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , صنايع‌ ادبي‌ , عروض‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي جميل سلوم، حسن محمد نورالدين

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر عروضي , ادبيات‌ عرب‌ , اوزان‌ عروضي‌ , بحور عروضي‌ , بلاغت‌ , صنايع‌ ادبي‌ , عروض‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا برزگر خالقي، وحيده نوروز زادة چگيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عروض‌ , قصيده‌ , وزن شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تاثیر مخاطب بر قصاید سنایی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسحاق طغیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تغزل‌ , عروض‌ , قافيه‌ , قصيده‌ , مراعات‌ نظير , وزن شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اصغر موسوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , عروض‌ , غزل‌ , موسيقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پاره های موزون گلستان سعدی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالحسن نجفی، احمد سمیعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , عروض‌ , گلستان سعدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرزبان رازی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , رباعي‌ , شعر , عروض‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نگاهی به موسیقی شعر حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی فیروزیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آهنگ‌ , زبان‌ شناسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , شعر , عروض‌ , نقد ادبي‌ , آهنگ‌سازي‌ , غزليات حافظ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 22