مرور اصطلاحنامه وهم‌ گرايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 21
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمعي از نويسندگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , رمان‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌ , وهم‌ گرايي‌ , داستان‌ نويسي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسین فرزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ عرب‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , وهم‌ گرايي‌ , سوررئاليسم , سرگذشت نامه های فردی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین ابویسانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ابهام , قصيده‌ , نماد گرايي‌ , وهم‌ گرايي‌ , سوررئاليسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

French Literature [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

D. Dale Cosper

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ , ادبيات‌ فرانسوي‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , طبيعت‌ گرايي‌ , وهم‌ گرايي‌ , اگزيستانسياليسم‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طلايه رويايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وهم‌ گرايي‌ , کشف‌ و شهود , جنون‌ , خواب‌ , نقاشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا براهنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ ملل‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , وهم‌ گرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كودكانه نمايي و نوآوري

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي حجواني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار ادبي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , خيال‌ گرايي‌ , نقد ادبي‌ , نو گرايي‌ , وهم‌ گرايي‌ , نوآوري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين صديق يزدچي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تأويل , ادبيات‌ فارسي‌ , خيال‌ گرايي‌ , داستان‌ , مثنوي‌ , وهم‌ گرايي‌ , عشق‌ , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود فتوحي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شعر , ادبيات‌ فارسي‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , وهم‌ گرايي‌ , سوررئاليسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مذاهب الأدبیة لدی الغرب

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرزاق الأصفر

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ادبيات‌ کلاسيک‌ , اديبان‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , داداييسم‌ , سبک‌ هاي‌ ادبي‌ , شاعران‌ , واقع‌ گرايي‌ , وهم‌ گرايي‌ , اگزيستانسياليسم‌ , ادبيات غرب , کشورهاي غربي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 21