مرور اصطلاحنامه اشتغال‌ جوانان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصرالدین صاحب الزمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جوانان‌ , اشتغال‌ جوانان‌ , سازمان‌ هاي‌ جوانان‌ , ايران , تكريم جوانان , نهادهاي حمايتي , خانواده و جوانان + , جوانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر شهلایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مجرب , اشتغال‌ جوانان‌ , انتصاب‌ , مشاغل , جوانان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شغل یابی جوان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس آئينه چي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ جوانان‌ , انتخاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ , فروپاشي‌ خانواده‌ , اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , فعاليت‌ هاي‌ جوانان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جوانان و تحصیل در روسیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , دانشگاهها , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ جوانان‌ , نظام‌ حمايتي‌ اقتصادي‌ , مستمري‌ بگيران‌ , فعاليت‌ هاي‌ جوانان‌ , روسيه , حمايت اجتماعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 تناقضات و عدم هماهنگی این دو مقوله

تحصیل و اشتغال جوانان در روسیه

[منبع الکترونیکی] : تناقضات و عدم هماهنگی این دو مقوله

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرار مغزها , اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , دانش‌ آموختگان‌ , روسيه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جرم ( خاص ) , اشتغال‌ جوانان‌ , آموزش‌ جوانان‌ , اماکن فساد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه هرندي، [...]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اشتغال‌ جوانان‌ , بيکاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن موسايي، احمدرضا عماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كهكيلويه وبوير احمد , اشتغال‌ جوانان‌ , کشاورزي‌ , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11