مرور اصطلاحنامه پويايي‌ شغلي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 25
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نادر مرکزی مقدم و دیگران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , پويايي‌ شغلي‌ , شرايط کار , پرستاران‌ , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منیر اشعریون

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پويايي‌ شغلي‌ , مديريت‌ دانشگاه‌ ها , شرايط کار , ساختار اداري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ذبیح الله بختیاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشارکت‌ اجتماعي‌ , پويايي‌ شغلي‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , شرايط کار , کارآيي‌ گروهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طیبه امام جمعه، اعظم ملائی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش و پرورش , پويايي‌ شغلي‌ , کارکنان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدی حقیقی کفاش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ نيروي انساني‌ , پويايي‌ شغلي‌ , شرايط کار , وجدان‌ کاري‌ , تربيت ديني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود یقینی، سید فرید قنادپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ , پويايي‌ شغلي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , راه‌ آهن‌ , شرايط کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هوش هيجاني براي مديران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی نجفی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پويايي‌ شغلي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , هوش هيجاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آيا تعارض چيز بدي است؟

سازگاري و ناسازگاري در محيط كار

[منبع الکترونیکی] : آيا تعارض چيز بدي است؟

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: سيد حميد زيداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امنيت‌ شغلي‌ , پويايي‌ شغلي‌ , شرايط کار , محيط کار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ام.ام. تریپتی؛ مترجم: احمدعلی رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پويايي‌ شغلي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , رضايت شغلي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ایجاد انگیزه در کارکنان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصره مولانا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پويايي‌ شغلي‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , بهره وري‌ , انگيزه‌ پيشرفت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 25