مرور اصطلاحنامه صف‌ و ستاد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور مومني، علي مروتي شريف آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صف‌ و ستاد , مديريت‌ صنعتي‌ , طراحي سيستم ها , مدلسازي , شبيه سازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین کیخایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , صف‌ و ستاد , موفقيت‌ شغلي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بهینه سازی در سیستم های صف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جمشید صالحی صدقیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , صف‌ و ستاد , کارکنان‌ صف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افسانه باقری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , صف‌ و ستاد , راهبرد هاي‌ توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ویژه مدیران

مقدمه ای بر معماری سازمانی

[منبع الکترونیکی] : ویژه مدیران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عسگر صمدی اوانسر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

صف‌ و ستاد , مديريت‌ اداري‌ , وسعت‌ سازمان‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امير آذرون، رضا توكلي مقدم، لاله مهرادپي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کنترل , بهره وري‌ , روش‌ هاي‌ نظارت‌ , صف‌ و ستاد , نمونه‌ برداري‌ تصادفي‌ , مشتريان , مدل راه گزيني ماركوف

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.