مرور اصطلاحنامه مديريت‌ بازرگاني‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 77
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسنعلی سینایی، فاطمه رشیدی زاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , بازار , بازار يابي‌ , حسابداري‌ , شرکت‌‌ها , مديريت‌ بازار يابي‌ , نقدينگي‌ , سهام , فرصت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد بختياري، احمد گودرزي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , بهره وري‌ , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , تفكر ناب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر بابایی، فرانک جواهردشتی، سیما هاشمی، مهرانگیز یقین لو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , مديريت‌ اقتصادي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , بازرگاني‌ خارجي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راهنمای بازرگانی کالا

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , بازار کالا , صادرات , قرارداد هاي‌ تجاري‌ , واردات‌ , معاملات‌ تجاري‌ , قانون‌گذاري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه نژادشکوهی، حبیب الله دعایی

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , خريد , شرکت‌‌ها , مديريت‌ بازار يابي‌ , ميانجي‌ گري‌ , فرهنگ سازماني , مشتريان , اينترنت , اعتماد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل صالحيان عمران؛ استاد راهنما: دكتر محمد نهاونديان؛ استاد مشاور: دكتر اسدالله كردنائيج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

پایان نامه

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , مديريت‌ صنعتي‌ , صادرات , صنعت‌ فرش‌ , توليد , مديران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Thomas W. Malone, Kevin Crowston, George A. Herman

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سازماندهي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , هماهنگي‌ , توسعه تجارت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Barbara G. Cox

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصطلاحات‌ , ارتباطات‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , كسب و كار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Barbara G. Cox

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصطلاحات‌ , فناوري‌ اطلاعات‌ , ارتباطات‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , كسب و كار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Michael L. Jamiesonet al.

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

مديريت‌ بازرگاني‌ , شرکت‌‌ها , موسسات‌ تجاري‌ , كسب و كار

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 77