مرور اصطلاحنامه انتشارات‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

حروفچيني‌

صفحه‌ آرايي‌

ليتو گرافي‌

نمونه‌ خواني‌

ويراستاري‌

ويرايش‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاجر ستوده و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استناد ( دليل ) , نشريات‌ ادواري‌ , انتشارات‌ , انتشارات‌ , انتشارات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شبنم عیوضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

گزارش‌ هاي‌ سالانه‌ , انتشارات‌ , کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , انتشارات‌ , عکاسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مارتا استوارت

کمپانی های بزرگ

[منبع الکترونیکی] : مارتا استوارت

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ژاپن , کارآفريني , انتشارات‌ , چاپ‌ , صنايع‌ ماشين‌ سازي‌ , راديو , سهام , صنايع الکترونيک

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ايران شناسي در پاكستان (3)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شهريار نقوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , انتشارات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نشریات ترکیه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول خیام پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تركيه , ترجمه‌ها , کتابشناسي‌ ها , معرفي‌ کتاب‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , انتشارات‌ , کتاب‌ هاي‌ چهل‌ حديث‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شونده: حسین ابراهیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , تحليل‌ ادبي‌ , انتشارات‌ , مصاحبه‌ , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , انتشارات‌ , مطبوعات‌ کودکان‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مجله های کودکان در جهان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماریانه کروس؛ مترجم: زهره قایینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , مجله‌ ها , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , انتشارات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غزاله قناويزچيان، عباس حري، امير غائبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علوم تربيتي , کتابداري‌ و اطلاع‌ رساني‌ , مقاله‌ ها , انتشارات‌ , شناسايي‌ الگوها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20