مرور اصطلاحنامه ماهواره‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

برنامه‌هاي‌ ماهواره‌

رسانه‌ هاي‌ گروهي‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 37

Space Exploration [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Andrew Chaikin

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماهواره‌ ها , علم‌ هيات‌ , اکتشافات‌ علمي‌ , فناوري فضايي , فضا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Sputnik [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Joseph N. Tatarewicz

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم فلك , ماهواره‌ ها , فناوري فضايي , فضا , قمر مصنوعي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Io (astronomy) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماهواره‌ ها , زمين‌ و ماه‌ , مشتري , كهكشان , فضا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Natural Satellite [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماهواره‌ ها , فضا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Natural Satellite [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماهواره‌ ها , فناوري‌ , منظومه شمسي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ماهواره هاي مصنوعي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لنا سجادي فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماهواره‌ ها , صنعت‌ هوا و فضا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

سيستم موقعيت ياب جهاني gis

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ماهواره‌ ها , سيستم اطلاعات جغرافيايي , سيستم مکان يابي جهاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تلفن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تلفن‌ , ماهواره‌ ها , تلفن همراه , سيستم مکان يابي جهاني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بحران هاي اخلاقي , جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , ماهواره‌ ها , بحران‌هاي‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

اینترنت ماهواره ای

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید مدنی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ماهواره‌ ها , اينترنت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 37