مرور اصطلاحنامه آمايش‌ سرزمين‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فیروز توفیق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دورانديشي , برنامه‌ريزي‌ , مديريت‌ , نظريه‌ هاي‌ مديريت‌ , آمايش‌ سرزمين‌ , پيش‌بيني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد پور احمد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمايش‌ سرزمين‌ , ايران , برنامه سوم توسعه , تعادل فضایی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عاطفه احمدي، علي موحد، علي شجاعيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهواز , آمايش‌ سرزمين‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , فضاي‌ سبز , سيستم اطلاعات جغرافيايي , مكان يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا بمانيان، هادي رضايي راد، امير مهرداديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كاشمر , فقر , مهاجرت‌ , آمايش‌ سرزمين‌ , برنامه‌ريزي‌ شهري‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن احدنژاد روشتي، علي زلفي، حسين شكري پور ديزج

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردبيل , آمايش‌ سرزمين‌ , عمران‌ شهري‌ , پيش‌بيني , تغيير کاربري , کاربري اراضي , سيستم اطلاعات جغرافيايي , تصاوير ماهواره‌اي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه اديبي سعدي نژاد، آزاده عظيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بابلسر , آمايش‌ سرزمين‌ , امنيت‌ شهرها , مديريت‌ محيط زيست‌ , طراحي شهري , پارامتر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران لشني زند، سارا غلام رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خرم آباد ( لرستان ) , آمايش‌ سرزمين‌ , جغرافياي‌ طبيعي‌ , درياچه‌ هاي‌ زير زميني‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , مديريت‌ منابع‌ , منابع‌ آب‌ , اقليم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زهره داودپور، مليحه نيك نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آمايش‌ سرزمين‌ , بازسازي‌ شهري‌ , عمران‌ شهري‌ , نوسازي‌ شهري‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , توسعه‌ پايدار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت الله منشي زاده، مظفر صادقي، پژمان رضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نور آباد ( ممسني ) , آمايش‌ سرزمين‌ , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[2] , مديريت‌ محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد انصاري لاري، اسماعيل نجفي، فاطمه نوربخش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايلام , آمايش‌ سرزمين‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , عمران‌ شهري‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , مخاطرات محيطي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20