مرور اصطلاحنامه خدمات‌ روستايي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا شايان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , خدمات‌ روستايي‌ , خدمات‌ رفاهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدجواد زاهدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ روستايي‌ , فقر اقتصادي‌ , خدمات‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيده خديجه رضاطبع ازگمي، نصرالله مولايي هشجين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , صومعه سرا , برنامه‌ريزي‌ , جغرافيا , خدمات‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميدرضا شايان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , شهر نشيني‌ , خدمات‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصراله مولايي هشجين

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خلخال , خدمات‌ روستايي‌ , روستا نشيني‌ , عمران‌ روستايي‌ , موقعيت جغرافيايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مسعود مهدوي حاجيلويي، حسين كريم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورزقان , خدمات‌ روستايي‌ , منطق بولين

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نورمحمد يعقوبي، حسن دانايي فرد، رويا شاكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , خدمات‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن مطيعي لنگرودي، سعدالله ولايتي، مجيد ياسوري، فرحناز اكبراقلي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلات , خدمات‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , سيستم اطلاعات جغرافيايي , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حميد شايان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مشهد , جامعه‌ روستايي‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , خدمات‌ روستايي‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , پژوهش‌هاي کيفي , پژوهش‌هاي کمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 شهرستان سمیرم
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر جوان، امیرمحمد علوی زاده، مهدی کرمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سميرم , برنامه‌ريزي‌ روستايي‌ , خدمات‌ روستايي‌ , عمران‌ روستايي‌ , معيشت‌ روستايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11