مرور اصطلاحنامه روستا ها[1]

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 110
وضع حمل - آداب و رسوم - فلکلور - لهجه

اورازان

[منبع الکترونیکی] : وضع حمل - آداب و رسوم - فلکلور - لهجه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جلال آل احمد؛ مترجم: سیمین دانشور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آداب‌ورسوم‌ , جامعه‌ روستايي‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , لهجه‌ ها + , روستا ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام محقق، محسن اسدبیگی، احمد براتی مارنانی، مهدی بیرجندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيماران‌ , خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ , روستا ها[1] , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , دارو ها , برون سپاري , رضايت مندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بلاد العرب‌

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن بن عبدالله اصفهاني؛ محققان: حمد بن محمد جاسر، صالح احمد علي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عربستان سعودي , جغرافياي‌ تاريخي‌ , روستا ها[1] , کوه‌ ها , منابع‌ آب‌ , کشورهاي عربي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پرور، دیار فراموش شده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا گودرزی پروری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

سمنان , تاريخ‌ , روستا ها[1] , فرهنگ‌ , ايران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داود كياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

گرمي , ادبيات‌ عامه‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , فرهنگ‌ روستايي‌ , ادبيات روستايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

روستاگردي در توران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آتوسا خداداد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مجله

موضوعات :

سمنان , فرهنگ‌ عامه‌ , موسيقي‌ عامه‌ , گزارش‌ ها , جامعه‌ شناسي‌ روستايي‌ , روستا ها[1] , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , طبيعت‌ گردي‌ , حيات‌ وحش‌ , فرهنگ‌ روستايي‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آنچه عليجان نوشت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعيمه مرتضايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

داستان‌ , رمان‌ , روستا ها[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهديه سالاري، جواد محمدقلي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روستا ها[1] , بهره وري‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توليد , استان خراسان جنوبي , گندم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فريده باقري، خليل حيدري، حسين پيمان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران , فقر , روستا ها[1] , آمار اقتصادي‌ , اقتصاد سنجي‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی آل داود

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روستا ها[1] , فرهنگ‌ ايراني‌ , شهر ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 110