مرور اصطلاحنامه غار ها

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قزوين , غار ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کاوش‌ هاي‌ باستان‌ شناسي‌ , غار ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 گذرگاه ايوب پيامبر علیه السلام

بزرگترين غار آذرين ايران در شهر بابك

[منبع الکترونیکی] : گذرگاه ايوب پيامبر علیه السلام

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن محرابي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شهربابك , غار ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهمن نامورمطلق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زندان‌ها , نشانه‌ شناسي‌ + , ادبيات‌ فارسي‌ , شعر , غار ها , نقاشي‌ , نگارگري‌ + , طبيعت , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز اتوني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسطوره‌ها , کهن‌ الگو + , نقد ادبي‌ , نقد اسطوره‌ اي‌ , غار ها , کوه‌ ها , اسطوره‌ شناسي‌ , آسمان‌خراشها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسحاق طغیانی، طیبه جعفری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسطوره‌ها , شعر , نقد ادبي‌ , نماد , عشق‌ , غار ها , منظومه‌ خسرو و شيرين , اسب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حرا سنگ نیست، آهنگ است

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

وحید خلیلی اردلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

غار ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مريم حسيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رمز نويسي‌ , ادبيات‌ عرفاني‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , غزل‌ , کهن‌ الگو + , نقد ادبي‌ , نقد روان‌ شناختي‌ , نماد , غار ها , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

یزد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان يزد , غار ها , بازار , اماکن‌ مذهبي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدسالار ترخاني، ندا بهاروند، منصور بدري فر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

باستان‌شناسي‌ , زمين‌ شناسي‌ , غار ها , جهانگردي‌ , منابع‌ زميني‌ , ژئوتوريسم

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.