مرور اصطلاحنامه بازار

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بازار آزاد

(فراداده‌ها)

بازار ارز

(فراداده‌ها)

بازار داخلي‌

(فراداده‌ها)

بازار کالا

(فراداده‌ها)

اقتصاد بازرگاني‌

بازاريان‌

برنامه‌ريزي‌ بازار

تثبيت‌ بازار

تعادل‌ بازار

رقابت‌

ساختار بازار

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 226
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرناند برودل؛ مترجم: فیروزه مهاجر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بازار , تاريخ‌ اقتصاد , نظام‌ سرمايه‌ داري‌ , بازبيني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بازار یابی و مدیریت بازار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آرش قشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بازار , بازار يابي‌ , مديريت‌ بازار يابي‌ , راهبردهاي بازاريابي , برنامه‌هاي بازاريابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردی بازار

آشنایی با معماری اسلامی

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردی بازار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا گودرزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بازار , معماري‌ اسلامي‌ , معماري‌ مذهبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تجربه های من در بازار

کسب و کار در ایران

[منبع الکترونیکی] : تجربه های من در بازار

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی مهربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران , كسب و كار , بازار , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استراتژی اقیانوس آبی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

چان کیم، رنه مابورنیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

بازار , رقابت‌ , راهبرد‌ها , راهبرد اقیانوس آبی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ثروت ملل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آدام اسمیت؛ سیروس ابراهیم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

غنا , انباشت سرمايه , بازار , مديريت‌ اقتصادي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , بازار‌هاي مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

کسب و کار در ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی مهربانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ايران , كسب و كار , بازار , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

طراحی هویت برند

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

النا ویلر؛ ترجمه: هانیه انارکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اقتصاد , بازار , رقابت‌ اقتصادي‌ , برندسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد افغاني

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دين اسلام و اقتصاد , دوران‌ جاهليت‌ , عرب‌ ها , اوضاع‌ اقتصادي‌ , بازار , تاريخ‌ اسلام‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

الگوی تصحیح روش زیگزاگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نمودار ها , بازار , روش زیگزاگ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 226