مرور اصطلاحنامه حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مصرف‌ کنندگان‌[1]

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

درآمدی بر اخلاق کسب و کار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروغ مصطفی منتقمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اخلاق , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , آموزش‌ مصرف‌ کنندگان‌ , ايران , نام تجاري , كالاهاي خارجي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد کتاب‌ , ترويج‌ مطالعه‌ , شمارگان‌ کتاب‌ , کارگزاران‌ کتاب‌ , نمايشگاه‌ هاي‌ کتاب‌ , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , کمک‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نشر , توزيع‌ کتاب‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: محمود مزینانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , صرفه‌ جويي‌ , مديريت کيفيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فروغ مصطفي منتقمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اخلاق , تبليغات‌ بازرگاني‌ , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , پژوهش‌هاي‌ بازرگاني‌ , تجارت , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اميد گيلانپور، مينا حجازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نفت , بخش‌ کشاورزي‌ , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , کشور هاي‌ صادر کننده‌ نفت‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , يارانه‌ , سياست‌ , ايران , حمايت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر كاتوزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت , عيب , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , رويه‌ قضايي‌ , ضمان‌ , مسئوليت‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي بختياروند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , حقوق‌ قرارداد ها , دادگاه‌ ها[1] , تجارت الکترونيکي , اختلافات , صلاحيت قضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر كاتوزيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انصاف , عدالت , فضايل اخلاقي , حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , نظم‌ نوين‌ اقتصادي‌ , قانون‌ حاکميت‌ اراده‌ , نظم‌ عمومي‌ , آزادي قراردادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفي بختياروند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حمايت‌ از مصرف‌ کنندگان‌ , مصرف‌ کنندگان‌[1] , قرارداد ها , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.