مرور اصطلاحنامه عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 33

آيا شرق از غرب پيشي مي گيرد؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسفنديار كريم زادگان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا , چين , روسيه , رشد اقتصادي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ غرب‌ , ليبرال‌ دموکراسي‌[1] , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , آسياي شرقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی رهبر سعادت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی خطیب سمنانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید موسی میرهادی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار تعاون , مشارکت‌ اجتماعي‌ , تصميم‌گيري‌ جمعي‌ , اقتصاد تعاوني‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , کارآيي‌ گروهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن قرائتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

متن سخنرانی

موضوعات :

مردم‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , دولت‌ , عوامل‌ اقتصادي‌[1] , تفسير قرآن‌ , توليد , سال 1391

منابع دیجیتالی :

مطالعه

مسايل روسيه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , روسيه , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد بخشایش اردستانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ توسعه‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ رشد و توسعه‌ , پژوهش‌ و توسعه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوسف حجت ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

Roundtable

موضوعات :

بهره وري‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 جایگاه و نقش صنوف در تحولات اقتصادی؛ مروری تاریخی بر تجربه کشورها با تاکید بر ایران

اقتصاد و بازرگانی ایران

[منبع الکترونیکی] : جایگاه و نقش صنوف در تحولات اقتصادی؛ مروری تاریخی بر تجربه کشورها با تاکید بر ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید قدردان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصناف‌ , بهره وري‌ , مديريت‌ اقتصادي‌ , رشد اقتصادي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي صالح آبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد اقتصادي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , وضعيت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 33