مرور اصطلاحنامه موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 20

عوامل تضعیف استحکام خانواده

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اعظم نوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانواده‌ , موانع‌ اجتماعي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ فرهنگي‌ , موفقيت , روابط اجتماعي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فرصت ها و چالش ها در توسعه

اشتغال و خصوصی سازی

[منبع الکترونیکی] : فرصت ها و چالش ها در توسعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , يارانه‌ , توسعه‌ صنعتي‌ , اشتغال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی خطیب سمنانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مسايل روسيه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , روسيه , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین اعتمادی، علی نیکخواه آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یوسف حجت ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

Roundtable

موضوعات :

بهره وري‌ , موفقيت‌ شغلي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نظام الدين ملك آرايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , حسابداري‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , مديريت‌ مالي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مقام معظم رهبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جهش‌ اقتصادي‌ , ساختار اقتصادي‌ , قدرت‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , اصل 44 قانون اساسی , سخنراني‌ , سال 1385

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رويا دارابي، علي فلاح نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابرسي‌ , مديريت‌ مالي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , مديريت کيفيت , مواد شيميايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

كامبيز فرقان دوست حقيقي، علي اصغر رضواني، هادي هاشمي سليماني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تبليغات‌ , حسابداري‌ , حسابرسي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خصوصي‌ , صنعت‌ جهانگردي‌ , مديريت‌ مالي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 20