مرور اصطلاحنامه اتلاف‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , اتلاف‌ , مصرف‌ انرژي‌ , ساختمان‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتلاف‌ , اختلال‌هاي‌ رواني‌ , زمان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هوشنگ تقی زاده، غفار تاری، صنم اورنگی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , مديريت‌ توليد , مديريت‌ صنعتي‌ , اتلاف‌ , توليد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جلوتر از زمان حرکت کنید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناهید مهریزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتلاف‌ , مديريت زمان

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي چهكندي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسباب ضمان , اتلاف‌ , تسبيب‌ + , ضمان‌ , مسئوليت‌ مدني‌ , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا محمدزاده رهني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتلاف‌ , حفاظت‌ محيط زيست‌ , محيط زيست‌ , احياي‌ موات‌ , فقه‌ , مباني فقهي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن مرادزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معلولان‌ ذهني‌ , اتلاف‌ , تسبيب‌ + , تقصير قراردادي‌ , قوانين‌ مدني‌ , مسئوليت‌ مدني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزيزالله فهيمي، علي مشهدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , قاعده احترام , مسئوليت مدني , دين واصول محيط زيست , اسلام وسلامت محيط زيست , اتلاف‌ , محيط زيست‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.