مرور اصطلاحنامه اجاره‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اجاره به‌شرط تمليک

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 12

حسابداری اجاره دراز مدت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي مرادزاده فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اجاره دراز مدت , اقتصاد , حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , اجاره‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

لیزینگ و اجاره بشرط تملیک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس ميرزايي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , مديريت‌ مالي‌ , اجاره‌ , اجاره به‌شرط تمليک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عباس حیاتی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , مصر , زمان‌ , اجاره‌ , قرارداد ها , ايران

منابع دیجیتالی :

مطالعه

احکام پسران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمهدی آیت اللهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

نماز , نجاسات , احكام شكيات نماز , نماز آيات , نماز مستحبي , پسران‌ , اجاره‌ , ازدواج‌ , بيع‌ , امر به‌معروف‌ و نهي‌ از منكر , جهاد , حج‌ , خمس‌ , روزه‌ , زکات‌ , طهارت‌ , غسل‌ , احکام‌ شرعي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن صفري،‌ شهاب مشهديان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قرارداد هاي‌ تجاري‌ , اجاره‌ , حق‌ انتفاع‌ , حقوق‌ قرارداد ها , حقوق‌ مالي‌ , صلح‌ (عقد) , فرانچايز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا فصيحي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خيارات , عين مستأجره , اجاره‌ , بيع‌ , عقد خياري‌ + , منفعت‌ , خسارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اجاره به شرط تمليک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي وفادار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تمليك , فروش‌ اقساطي‌ , اجاره‌ , بيع‌ , عقد تمليکي‌ + , اجاره به‌شرط تمليک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدنقي نظرپور، محبوبه ابراهيمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اجاره مرابحه , اقتصاد اسلامي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سياست‌ هاي‌ سرمايه‌ گذاري‌ , اجاره‌ , اوراق بهادار , عقد استصناع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي سعيدي، ابوذر سروش

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , ماليات‌ ها , اجاره‌ , اوراق بهادار , تامين مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوذر سروش، محسن صادقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , مديريت‌ اقتصادي‌ , اجاره‌ , بازار‌هاي مالي , اوراق بهادار , خطر پذيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 12